Lav små kabelruller.

I Horst Meiers Modelbahnladegüter, Miba. er der en beskrivelse af hvordan små tomme kabeltromler fremstilles og anbringes på en vogn ligesom i den virkelige verden. I bladet er der anvendt Faller Dekorplatte Nr 612, men det er lettere og ser mere realistisk ud hvis man istedet anvender plastcard. Her flg. først en beskrivelse af hvordan kabeltromlerne fremstilles.
1. Med en hugpibe Ø =14 eller Ø = 16 fremstilles endegavlene. Af Evergreen "Car Siding nr.2037"
2. Det indre rør laves af plastrør Ø = 7,5 der saves i 8 mm lange stykker. Så kan der være 3 små kabelruller ved siden af hinanden i en vogn ligesom i virkeligheden.
3. Gavlene samles og limes. Husk at brædderne skal stå vinkelret på hinanden.
4. Når limen er tør, kan der evt. bores et 1,5 mm hul i skivens centrum. se. foto. Det er især vigtigt med hullerne hvis tromlerne skal stå på anlægget eller transporteres som "fyldte" kabeltromler.
5. Røret limes fast mellem gavlene.
6. Tromlen grundmales så malingen kan binde på overfladen.
7. Dernæst males i en passende lysebrun farve.
8. Tromlen får en gang patina. Her er brugt gulbrun maling og alm. jord.