Kabelruller (transport, tomme)

Da der skal bruges 30 - 40 tromler til en ladning tomme kabeltromler skal der først produceres en passende mængde. Herefter kan kabeltromlerne placeres på en passende vogn.

Læssevejledning for tomme kabeltromler:
1. Tromlerne i nederste lag, fordeles så de ikke kan rulle - vognen udnyttes fuldt ud
2. Det næste lag placeres indenfor det nederste lag og sikres med brædder på langs og en mindst 8 cm tyk lægte på tværs.
3. For evt. øvrige lag følges pkt.2
4. Det øverste lag sikres med et langsgående reb.